2 comments on “Przedwiośnie na Trójgarbie

    • Co ciekawe trochę wież kroi się nam w ramach polsko-czeskiej współpracy na terenie ziemi kłodzkiej (m.in. Czerniec nad Różanką i Radoszka koło Lądka Z.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s